« tillbaka till Vardagligt
 
Otto van Otto

tid 07 oktober 2019. kl. 19:22 #1

Vad handlar Brexit och Trump om?

2016 röstade Storbritannien för Brexit och amerikanarna valde Donald Trump som president. Det är de mest omvälvande händelserna i vårt tidevarv och definierar mer än allt annat denna epok.
Men vad handlar egentligen dessa händelser om? Inte oväntat nämner man det aldrig i media och då är skeendet mycket enkelt att förklara.
Brexit och Trump handlar uteslutande om att återerövra demokratin i västvärlden från ett politiskt-medialt etablissemang som avskaffat den och är grundligt trötta på sin befolkning. Medias lögner om Trump saknar gränser och lögnfabriken mobiliseras i dessa dagar och helt konsekvent också mot Boris Johnsson.
Och den viktigaste frågan ställs aldrig, nämligen vad detta etablissemang tänker använda den totala diktatur de strävar mot till.
Otto van Otto

Mugge69

tid 10 oktober 2019. kl. 19:08 #2

Är demokrati verkligen eftersträvansvärt?

Tänk om folket är obildat? Trångsynt? Fyllda av fördomar och svartvita förklaringsmodeller? Då kan ju folket rösta fram vilken idiot som helst. Var det inte så att Tysklands gamle Adolf röstades fram demokratiskt. Är demokrati alltid bra? Är det då inte bättre som nu att en upplyst elit, politiskt korrekt, lite grann på vänsterkanten och med de "rätta värderingarna" åtminstone fortsätter dominera media och nyhetsrapportering för att ge den fördummade massan viss vägledning ?
Otto van Otto

tid 11 oktober 2019. kl. 21:27 #3

Kärnfrågan

Är demokrati eftersträvansvärt? Jag menar att det inte kan finnas nån upplyst elit när det kommer till hur samhället ska utformas. Anta att det kom en grön våg och att folk valde att flytta ut på landet (nu går vågen åt motsatta hållet, mot städerna). Om jag eller du vill göra det kan inga experter avgöra åt oss. Det är vi som är experterna beträffande hur vi vill leva. Men om en grön våg kom så krävs kommunikationer, infrastruktur och allt möjligt annat för att möjliggöra denna våg. Då kan experterna komma in. I princip gäller samma sak beträffande allt som rör hur samhället ska utformas. Det är mitt huvudargument.